Istanbul Urology

Prof.Fatih Altunrende

Prof. Fatih Altunrende

Urology

Türkiye - Istanbul - Merkez

About

Prof.Dr.Fatih Altunrende tıp doktorluğu Diplomasını, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 2000 yılında almış ve 2006 yılında Üroloji Uzmanı olmuştur. Asistanlık yaptığı yıllarda The University of Tennessee, (Knoxville)' de Dr.Edward D.Kim yanında Klinik Gözlemci olarak bulunmuştur.

Asistanlık yıllarında özellikleüriner sistem taş hastalığı, prostat kanseri ve mesane kanseri üzerine yoğun çalışmaları olmuştur. The University of Tennesee' de prostat lazer cerrahileri başta olmak üzere yaklaşık 300 sayıda farklı vakayı aktif olarak gözlemleme ve deneyimleme imkanı bulmuştur.

Uzmanlık sonrasında Cleveland Clinic’ te robotik cerrahi üzerine eğitim ve araştırmalarda bulunmuştur.

Ürolojik kanserlerin Robotik ve Laparoskopik yöntemlerle tedavisi konusu deneyimli olduğu en önemli alanlardan biridir. Cleveland Clinicteki görevi sonrasında, Florence Nightingale grubunda (2010-2015) Robotik cerrahi konusunda yoğun çalışmalarda bulunmuştur.

2015 sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesinde Üroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde Üroloji Şefi olarak çalışmıştır. Robotik cerrahideki bilgi ve birikimini yetiştirdiği asistan hekimlere aktararak tıpkı dünya standartlarındaki oldugu gibi Türkiye'nin de bu alandaki en iyi ekiplerini yetiştirmiş ve saglık sektörüne kazandırmıştır.

Yaklaşık 3000'den fazla sayıda cerrahi vakayı bizzat başından sonuna kadar yönetmiştir.

Her hastayı detaylı,bastan sona izleme ve takibi en önemli hassiyetlerinden olup , üriner sistem taş hastalığı, kalite yaklaşımı standartlarındandır.

Haziran 2012’de doçentlik ünvanını aldıktan sonra 2018 yılında Profesör ünvanını almıştır.

Özellikle üriner sistem taş hastalığı, bobrek ve prostat kanseri ameliyatlarındaki önemli tecrübesi nedeniyle gerek Türkiye'de gerekse uluslararası cerrahi kongrelerinde robotik cerrahi, perkütan taş cerrahisi konularında egitimleri ve konferanslara çağırılmıştır.

Mart 2021 ’den itibaren Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Üroloji Anabilim Dalı Başkanı olarak akademik faaliyetlerine devam etmektedir.

Robotik Cerrahide ve Holep Prostat cerrahisinde Dünyadaki trendlerin takibi ve bunların Türkiye'de uygulanması konusundaki aktif çalışmaları da halen devam etmektedir.

No comments yet, be the first to comment.

Write a review for your doctor